Hervormde gemeente oudewater. Hervormde Gemeente Goudswaard 2019-02-20

Hervormde gemeente oudewater Rating: 7,6/10 1687 reviews

socialsamba.com actueel

hervormde gemeente oudewater

Dit houdt in dat iedereen welkom is een viering in onze gemeente mee te maken. Het streven naar ontmoetingsplaatsen en momenten, toegesneden op de leeftijd en van kinderen en jongeren, waar leiding en jongeren samen luisteren naar het Woord van God in allerlei vormen zoals in vertelling, in verwerking, in lied en spel. De gemeente is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van deze opdracht. O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de God van Isra? De lerende gemeente put uit de Schrift, geeft zich rekenschap van de waarde van de traditie en is zich bewust van haar roeping in de actualiteit van de ontkerstende cultuur. Vind je eigen kerk met de Kerkdienstgemist. De gemeenteleden goed informeren over de verschillende activiteiten op het gebied van vorming en toerusting en hen stimuleren hieraan deel te nemen 2. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is.

Next

Rommelmarkt in Oudewater

hervormde gemeente oudewater

Jamshud, Oezbekistan Jamshud 16 besloot onder druk zijn geloof in Jezus af te zweren. De kerkenraad gaat de gemeente voor in de erkenning van het huwelijk als een instelling en geschenk van God, onze Schepper en als een teken van Zijn liefde en trouw, in Christus Jezus, onze Heere en Heiland. Vanwege dit Bijbelse uitgangspunt wil de kerkenraad het huwelijk met dankbaarheid in ere houden. De hallenkerk kwam in de 15de eeuw tot stand door de uitbreiding van een gotische , die op zijn beurt in de 13de eeuw een romaanse voorganger had vervangen. Na een aantal jaren succesvol de organisatie Mercy Ships financieel te hebben ondersteund was de commissie toe aan een nieuwe uitdaging. Onze gemeente staat bekend als een pluriforme en gastvrije gemeente.

Next

Protestantse Gemeente Oudewater

hervormde gemeente oudewater

Gestreefd zal worden naar een gelijke verdeling van de bestedingen in ons land en daarbuiten. Zoeken naar verbindingslijnen tussen catechese en de gezinnen. Het verminderen van de vaak te grote afstand tussen principe en praktijk door zending en evangelisatie dicht bij de gemeente te brengen en concreet te maken. In de komende jaren zal als gevolg van economische achteruitgang meer aandacht voor de sociaal zwakkeren in de samenleving noodzakelijk blijken te zijn. Leeftijdsgroep Mannelijk Vrouwelijk Totaal ,8% 8,4% 17,2% ,4% 7,2% 16,6% ,0% 12,8% 25,8% ,8% 10,1% 20,9% ,6% 10,9% 19,5% Totaal 50,6% 49,4% 100,0% De gemeente telt 575 adressen voor huisbezoeken en ruim 400 evangelisatieadressen. Met de kerk belijden wij dat 'Christus een eeuwige Koning is, die zonder onderdanen niet zijn kan' art.

Next

Beleidsplan Hervormde gemeente Oudewater

hervormde gemeente oudewater

Naast de zondagse diensten zijn er doordeweeks tal van activiteiten zoals de kinderclub, vrouwenvereniging, Bijbelkring, jeugdvereniging en catechisaties. Bovendien dient het kerkelijke draagvlak van deze organisaties, die pogen om de gereformeerde belijdenis in uitgangspunt, norm en doelstelling te honoreren, sterk te zijn en te blijven. De kerk heeft een 14de-eeuwse toren, de Stadstoren, met een gewolfd — een in deze streken ongewoon type — dat bovendien haaks op de kerk staat. Er zijn twee kerkgebouwen: de Grote- of St. Hervormd Hekendorp behoort tot wijkgemeente 2 van de Hervormde gemeente. Use our online tools to find owner and admin contact info. De gemeente omvat 1993 leden 730 belijdende leden, 936 doopleden en 327 overige leden.

Next

Kerkdiensten beluisteren

hervormde gemeente oudewater

Hebreeën 13:8 Ook als u persoonlijk contact op prijs stelt staan wij altijd voor u klaar. Download de app uit de App Store of Google Play. Daarom beloven wij dat wij ons in gehoorzaamheid zullen onderwerpen aan onze Heere en Heiland Jezus Christus. Heb je geen zin te reageren, weet je niets, dan reageer je niet. Tijdens de renovatie van de kerk werd het doopvont teruggevonden onder de bestrating. Deze rommelmarkt wordt al jarenlang door vrijwilligers georganiseerd.

Next

Beleidsplan Hervormde gemeente Oudewater

hervormde gemeente oudewater

Het uitvoeren van het personeelsbeleid en de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn. Ook via kunt u het reisverslag lezen en eventueel reageren. Ben je onderweg dan kun je eenvoudig kerken in de buurt vinden bijvoorbeeld op vakantie. Veel inwoners vinden hun werk buiten de stad. De Hervormde Gemeente bestaat uit twee wijk gemeenten met elk een volledige predikantsplaats, waarvan wijk gemeente 1 in juni 2009 vacant werd door het vertrek van ds. De verschillende aspecten van gemeente-zijn vullen elkaar aan en zijn in de praktijk nauw verweven. De toren had oorspronkelijk een verdedigende functie.


Next

Hervormde Gemeente Goudswaard

hervormde gemeente oudewater

De predikanten zich blijven bekwamen met het oog op het pastoraat in bijzondere situaties. Hekendorp Kerkrentmeesters Actie Kerkbalans Begraafplaats Jeugdraad Pastoraat Pastoraat, Huisbezoek Medewerkers Verjaringsfonds Dames Bezoekwerk Begroetingscommisie Jeugdpastoraat Diaconaat Diaconie Diaconaal Woord Mantelzorg Oudewater SchuldHulpMaatje De Herberg Ziekenhuizen Vers van de dag Geef macht aan God; Zijn majesteit is over Isra? Hoe help je je kind keuzes te maken? Aandacht en zorg voor lichamelijk- en verstandelijk gehandicapten. Diaconaat kunnen we omschrijven als o. Het toepassen van meer variatie in werkvormen, o. Gebruik maken van methoden en materialen; voorkeur hebben deze zoals ze door de Bond van Ned. De gehele gemeente, jong en oud, in haar verscheidenheid zo goed mogelijk te betrekken bij de eredienst teneinde Gods Woord te horen, Zijn wil te verstaan, Zijn lof te bezingen en Zijn Naam te belijden.

Next

Grote of Sint

hervormde gemeente oudewater

By submitting an inquiry,you agree to these terms of usage and limitations of warranty. Door 1 van onderstaande woorden te typen, gaat u direct naar deze pagina. Zoek eenmalig op Oudewater en selecteer hier Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp. Dit dienen is de grondhouding van een christen. Wie belangstelling heeft, geeft zich op door een mailtje naar me te sturen met zijn of haar 06-nummer, en dan wordt je toegevoegd. Het gebod van God wil ons bevrijden en in de ruimte van de ware liefde stellen. Er is een grote Rooms Katholieke Kerk en een Protestantse Gemeente Oudewater.

Next